Dla dzieci w wieku 0-6 lat:


  •  Ocena rozwoju psychomotorycznego i integracji sensorycznej małego dziecka, wczesne rozpoznawanie zaburzeń rozwojowych
  •  Wczesne wykrywanie zaburzeń słuchu, wzroku i mowy
  •  Terapia oraz konsultacje psychologiczne
  •  Terapia oraz konsultacje dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej
  •  Terapia dla dzieci z autyzmem
  •  Terapia oraz konsultacje logopedyczne
  •  Terapia metodą Integracji Sensorycznej
  •  Zajęcia grupowe prowadzone "Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne"