Dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej:


  •  Diagnoza (psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna) przyczyn trudności szkolnych,problemów wychowawczych i emocjonalnych
  •  Terapia oraz konsultacje psychologiczne
  •  Terapia oraz konsultacje logopedyczne
  •  Terapia EEG Biofeedback
  •  Zespół socjoterapii dla młodzieży z obniżoną samooceną, małą wiarą we własnemożliwości, zahamowanych, mających problemy w funkcjonowaniu w grupie
  •  Pomoc w wyborze kierunku kształcenia, zawodu oraz planowania kariery zawodowej
  •  Diagnoza uczniów klas III gimnazjum Młodzieżowym Kwestionariuszem Zainteresowań
  • Zawodowych (w Poradni lub na terenie szkół) - wersja komputerowa
  •  Profilaktyka problemowa, w tym profilaktyka uzależnień dla dzieci i młodzieży
  •  Interwencja kryzysowa