Dla nauczycieli i wychowawców:


  • Punkt konsultacyjny dla psychologów/pedagogów pracujących w szkołach, przedszkolach i placówkach powiatu sochaczewskiego
  • Spotkania psychologów i pedagogów szkolnych powiatu sochaczewskiego w celu bieżącej współpracy w zakresie realizacji zadań pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach
  • Spotkania z dyrektorami przedszkoli, szkół i placówek
  • Cykl spotkań dla nauczycieli przedszkoli Punkt konsultacyjny dla psychologów/pedagogów pracujących w szkołach, przedszkolach i placówkach powiatu sochaczewskiego
  • Punkt Konsultacyjny dla wychowawców klas wspierających swych wychowanków w dokonywaniu wyborów edukacyjno-zawodowych.