Dla rodziców:  •  Konsultacje psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne dla rodziców dotyczące udzielania wskazówek do pracy z dzieckiem w domu.