Informacje bieżące


W dniu 27 stycznia 2015r. odbyła się Konferencja nt. „Wspomaganie szkół i placówek powiatu sochaczewskiego” zorganizowana pod patronatem Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przez Powiatowy Zespół Edukacji, Kultury i Sportu w Sochaczewie, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Sochaczewie, Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. KEN w Warszawie Filia w Sochaczewie oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie.

W Konferencji uczestniczyli dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek z terenu powiatu sochaczewskiego oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.

Podczas spotkania przedstawiono:  

- istotę wspomagania szkół i placówek,

- ofertę wspomagania szkół i placówek przez:

PPP w Sochaczewie,

PBW im. KEN w Warszawie Filia w Sochaczewie,

MSCDN, Wydział w Warszawie,

- zasady organizowania i prowadzenia wspomagania w roku 2016 w powiecie sochaczewskim.