Mutyzm wybiórczy


MUTYZM WYBIÓRCZY

 

Czym jest mutyzm wybiórczy?

Mutyzm wybiórczy to zaburzenie wieku dziecięcego o podłożu lękowym. Jego istotą jest milczenie osoby, która potrafi mówić.  W innych sytuacjach dziecko jest w stanie mówić w sposób właściwy dla swojego wieku.

Aktualnie dominuje pogląd, że dziecko przychodzi na świat z określonymi predyspozycjami lękowymi, wynikającymi z podatności układu nerwowego, warunkującymi wystąpienie zaburzenia. Uwidaczniają się one zwykle w wieku przedszkolnym, w sytuacji istotnych dla dziecka wydarzeń społecznych np. pójścia do przedszkola.

Mutyzm wybiórczy dotyka znacznie częściej dziewczynki niż chłopców.

Nie ma jednej przyczyny leżącej u podstaw mutyzmu selektywnego. Można mówić o wielu czynnikach powodujących występowanie tego zaburzenia (np.: lęk, tematy tabu, małomówność rodziców).

Wczesna diagnoza, wraz z podjętymi działaniami terapeutycznymi pozwolą wyeliminować, bądź znacząco złagodzić  objawy mutyzmu.

Ważne:

Wywieranie presji na dziecku odnosi skutek odwrotny do zamierzonego.

Konieczna jest wyrozumiałość dla trudności dziecka.

● Bywa, że specjalistyczna pomoc potrzebna jest także rodzicom.

● Mutyzm jest zaburzeniem mowy. Dziecko powinno pracować z  logopedą oraz lekarzem i psychologiem.

 

Pamiętajmy:

Dziecko nie mówi dlatego, że nie chce, ale dlatego, że nie może.

Zasady pracy z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym:

Nie wywierać presji, by dziecko mówiło.

Zapewnić jak największe poczucie akceptacji oraz bezpieczeństwa.

Dostarczać dziecku okazji do mówienia i cierpliwie czekać na odpowiedź.

Dawać do zrozumienia, że widzimy dziecko, akceptujemy je poprzez uśmiech, życzliwe gesty.

Być wiernym zasadzie, że jakakolwiek komunikacja jest lepsza od jej braku.

Zachęcać dziecko do udziału w twórczych zabawach wymagających ekspresji, kreatywności.

Warto zadbać o odpowiednie miejsce dla dziecka (np. z przodu grupy dzieci), aby umożliwić mu angażowanie się w działania.

Należy zapraszać  dziecko do zabaw stymulujących interakcje z rówieśnikami.

Warto wprowadzać zabawy niewerbalne.

Wprowadzać  zabawy z pacynką, która pełni rolę swoistego buforu dla dziecka.

Wprowadzanie zabaw szeptem oraz praca z dyktafonem.

 

Opracowała: mgr Joanna Dmoch

Na podstawie materiałów z Ogólnopolskiej konferencji:

Od ciszy do słowa- kompleksowe wsparcie osób z mutyzmem wybiórczym

Warszawa,22 września 2015roku