Organizacja wspomagania


W powiecie sochaczewskim w roku 2016r. wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek będzie realizowane we współpracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie Filia w Sochaczewie oraz Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie.

Proponujemy dwie formy wspomagania rozwoju przedszkoli, szkół i placówek.

Krótka forma wspomagania:

- dyrektor przeprowadza diagnozę potrzeb rozwojowych,

- wnioskuje o wspomaganie do PPP (karta zgłoszenia I) lub MSCDN (zalogowanie na stronie www),

- w zależności od obszaru działania wymagającego wspomagania oraz specyfiki pracy PPP i MSCDN wspomaganie realizuje:

- PPP lub MSCDN we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną

Pełna forma wspomagania – realizowana w roku szkolnym 2016/2017:

- dyrektor wnioskuje o pogłębioną diagnozę potrzeb rozwojowych do MSCDN lub PPP,

- bezpośrednie zgłoszenie do MSCDN – zalogowanie na stronie www – do końca czerwca 2016r.

- realizacja zadania przez MSCDN lub przez MSCDN przy wsparciu Poradni w zakresie zadań wynikających ze specyfiki placówki oraz przy wsparciu Biblioteki Pedagogicznej

lub

- bezpośrednie zgłoszenie do PPP (karta zgłoszenia II) – do końca czerwca 2016r.,

- dotyczy wyłącznie obszaru wspomagania związanego ze specyfiką pracy Poradni,

- realizacja zadania przez PPP przy wsparciu Biblioteki Pedagogicznej.

Pełna forma wspomagania obejmuje wdrożenie procesu wspomagania obejmującego:

- pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki,

- ustalenie sposobów działania w celu zaspokojenia zdiagnozowanych potrzeb,

- zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,

- wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków.

Karty zgłoszeń do pobrania:

karta-zgloszenia-i.doc

karta-zgloszenia-ii.doc

karta-zgloszenia-iii.doc